Pengurusan Perniagaan

Cost-Benefit Analysis (CBA)

Cost- Benefit Analysis atau dikenali sebagai CBA merupakan salah satu tools yang digunakan untuk membuat keputusan secara sistematik. Penggunaan CBA ini amat mudah dan berkesan. Ia bukan sahaja boleh digunakan untuk membuat keputusan perniagaan, malah ia juga boleh digunakan untuk membuat keputusan harian. Cara guna CBA Apabila sesuatu keputusan yang penting hendak dibuat, keputusan tersebut …

Cost-Benefit Analysis (CBA) Read More »

Sdn Bhd vs Enterprise. Mana satu?

Pernah tak anda terfikir untuk manjalankan perniagaan pada suatu hari nanti? Anda terbayang memiliki empayar perniagaan sendiri. Anda bangunkan sendiri dari bawah sehingga ke perniagaan yang berjaya. Atau anda telah pon mula berniaga dan memiliki perniagaan Enterprise dan mempunyai syarikat sendiri (Sdn Bhd). Namun, adakah anda tahu terdapat pelbagai jenis perniagaan yang terdapat di Malaysia? …

Sdn Bhd vs Enterprise. Mana satu? Read More »

Penyata Kewangan (Bahagian 3: Penyata Aliran Tunai)

Penyata Aliran Tunai (Cash Flow Statement) merupakan salah satu laporan pada Penyata Kewangan. Ia melaporkan aktiviti aliran wang keluar dan masuk dan menunjukkan kedudukan kewangan syarikat bagi sesuatu tempoh. Tiada non-cash item yang ditunjukkan di sini. Hanya wang terima dan wang dibelanjakan syarikat yang direkodkan disini. Laporan ini menunjukkan bagaimana sesebuah syarikat mengurus kewangan tunai …

Penyata Kewangan (Bahagian 3: Penyata Aliran Tunai) Read More »

Penyata Kewangan (Bahagian 2: Penyata Untung Rugi)

Penyata Untung Rugi (Income Statement atau Statement of Profit and Loss) merupakan salah satu laporan Penyata Kewangan. Ia menunjukkan jumlah jualan sesuatu syarikat, jumlah perbelanjaan dan jumlah keuntungan atau kerugian bagi sesuatu tempoh. Penyata Untung Rugi terdiri dari dua komponen utama iaitu Pendapatan dan Perbelanjaan. Dari dua komponen utama ini pula dipecahkan lagi seperti gambar …

Penyata Kewangan (Bahagian 2: Penyata Untung Rugi) Read More »

Dokumen-dokumen di dalam Akaun Perniagaan

Dokumen merupakan antara perkara awal sebelum berlakunya perekodan. Untuk merekod sesuatu maklumat, kita perlukan dokumen dan ia boleh dijadikan sebagai bukti pada rekod yang kita lakukan. Dokumen bermaksud maklumat yang diwujudkan sama ada dalam bentuk fizikal (kertas) mahupun ‘e-document’ (softcopy). Di dalam perniagaan, perakaunan merupakan salah satu unsur yang penting didalam pengurusan perniagaan. Bila disebut …

Dokumen-dokumen di dalam Akaun Perniagaan Read More »