Perakaunan

Penyata Kewangan (Bahagian 3: Penyata Aliran Tunai)

Penyata Aliran Tunai (Cash Flow Statement) merupakan salah satu laporan pada Penyata Kewangan. Ia melaporkan aktiviti aliran wang keluar dan masuk dan menunjukkan kedudukan kewangan syarikat bagi sesuatu tempoh. Tiada non-cash item yang ditunjukkan di sini. Hanya wang terima dan wang dibelanjakan syarikat yang direkodkan disini. Laporan ini menunjukkan bagaimana sesebuah syarikat mengurus kewangan tunai …

Penyata Kewangan (Bahagian 3: Penyata Aliran Tunai) Read More »

Penyata Kewangan (Bahagian 2: Penyata Untung Rugi)

Penyata Untung Rugi (Income Statement atau Statement of Profit and Loss) merupakan salah satu laporan Penyata Kewangan. Ia menunjukkan jumlah jualan sesuatu syarikat, jumlah perbelanjaan dan jumlah keuntungan atau kerugian bagi sesuatu tempoh. Penyata Untung Rugi terdiri dari dua komponen utama iaitu Pendapatan dan Perbelanjaan. Dari dua komponen utama ini pula dipecahkan lagi seperti gambar …

Penyata Kewangan (Bahagian 2: Penyata Untung Rugi) Read More »

Apa itu Penyata Kewangan (Bahagian 1: Kunci Kira-Kira)

Penyata Kewangan merupakan salah satu dokumen penting dalam perniagaan. Penyata kewangan yang telah di audit juga perlu di serah simpan ke Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).  Pelbagai kegunaan yang boleh didapati dengan dokumen bernama Penyata Kewangan ini. Penyata Kewangan merupakan laporan berkenaan kewangan syarikat. Dengan dokumen inilah kita dapat melihat perjalanan atau cerita sesuatu syarikat. Terdapat …

Apa itu Penyata Kewangan (Bahagian 1: Kunci Kira-Kira) Read More »

Dokumen-dokumen di dalam Akaun Perniagaan

Dokumen merupakan antara perkara awal sebelum berlakunya perekodan. Untuk merekod sesuatu maklumat, kita perlukan dokumen dan ia boleh dijadikan sebagai bukti pada rekod yang kita lakukan. Dokumen bermaksud maklumat yang diwujudkan sama ada dalam bentuk fizikal (kertas) mahupun ‘e-document’ (softcopy). Di dalam perniagaan, perakaunan merupakan salah satu unsur yang penting didalam pengurusan perniagaan. Bila disebut …

Dokumen-dokumen di dalam Akaun Perniagaan Read More »